Životna sredina

Životna sredina jeste skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život.
Zagađivanje životne sredine jeste unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi.
Opterećenje životne sredine jeste pojedinačni ili zbirni uticaj aktivnosti na životnu sredinu koje se može izraziti kao ukupno (više srodnih komponenti), zajedničko (više raznorodnih komponenti), dozvoljeno (u okviru graničnih vrednosti) i prekomerno (preko dozvoljenih graničnih vrednosti) opterećenje.

Ubrzani razvoj čovečanstva i neprestani rast svetske populacije sve više ugrožavaju životnu sredinu i dovode do pogoršanja kvaliteta životne sredine. Razvoj industrije i tehnologije direktno uzrokuju zagađivanje životne sredine i konstantno povećavaju opterećenje životne sredine. Socijalne promene takođe dovode do povećanja opterećenja životne sredine zbog sve većeg grupisanja stanovništva u gradovima. Socijalne promene deluju i indirektno tako što viši standard zahteva povećanu potrošnju svih resursa. Naravno, sve je uslovljeno i povećanom potrošnjom energije. Kombinacija navedenih faktora, ne samo da dovodi do ozbiljne degradacije životne sredine, već predstavlja i veliki izazov održivom razvoju društva.

Održivi razvoj podrazumeva ravnomeran razvoj, racionalno raspolaganje svim raspoloživim prirodnim vrednostima pri zadovoljavanju potreba društva, što znači ravnotežu između potrošnje resursa i sposobnosti njihovog obnavljanja. Kada se kaže „održivi razvoj” prvo se pomisli na ekologiju i zaštitu životne sredine, ali, održivi razvoj je mnogo širi pojam. To je nova strategija i filozofija sveukupnog društvenog razvoja čiji je osnovni cilj da obezbedi dugoročni opstanak čovečanstva na planeti Zemlji, što podrazumeva i očuvanje prirodnog okruženja. Zbog toga održivi razvoj uključuje i ekonomski razvoj, tehnološki razvoj i socijalni razvoj, a u novije vreme, i kulturni razvoj. Najstarija i najčešće navođena definicija održivog razvoja je ona koju je dala Brutland komisija 1987. godine u svom izveštaju „Naša zajednička budućnost”: „Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, ne dovodeći u pitanje sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe”. U novije vreme u literaturi se sve više navodi jedna sveobuhvatnija definicija: „Održivi razvoj predstavlja integralni ekonomski, tehnološki, socijalni i kulturni razvoj, usklađen sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine, koji omogućava sadašnjim i budućim generacijama zadovoljavanje njihovih potreba i poboljšanje kvaliteta života”.

Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize