O nama

INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
GREEN AND NATURALE ENVIRONMENT

Agencija se bavi pružanjem inženjerskih i projektantskih usluga posebno u oblasti zaštite životne sredine.
Detaljnije o svim uslugama na stranici Usluge.
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Green And Naturale Environment - GANE

Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
Modelovanje udesa - ALOHA
Projektovanje i konsalting u oblasti zaštita životne sredine.
Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Integrisana dozvola - Izrada zahteva i prateće dokumentacije

Izrada tehnoloških projekata za:
- prečišćavanje otpadnih voda,
- proizvodnja vode za piće,
- prečišćavanje vazduha,
- tretman otpada,
- reciklažni centri…

Izrada tehničke dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole po sistemu ključ u ruke:
- prethodne studije opravdanosti,
- studije opravdanosti,
- generalni projekat,
- idejna rešenja,
- idejni projekat,
- glavni projekat...

Otpadne vode:
- izrada idejnog rešenja za konkretan problem,
- projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
- nabavka opreme.

Upravljanje otpadom:
- izrada planova upravljanja otpadom za preduzeća i jedinice lokalne samouprave,
- izrada godišnjih izveštaja o otpadu,
- Izrada zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada,
- Izrada zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog i neopasnog otpada,
- Izrada zahteva za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje opasnog i neopasnog otpada.

Osnovni podaci o agenciji

Poslovno ime: INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GREEN AND NATURALE ENVIRONMENT DRAGOSLAV BUDIMIROVIĆ PR BEOGRAD - SAVSKI VENAC
Skraćeno poslovno ime: GREEN AND NATURALE ENVIRONMENT DRAGOSLAV BUDIMIROVIĆ PR
Naziv: GREEN AND NATURALE ENVIRONMENT
Pravna forma: Preduzetnik
Matični broj: 65527936
Poreski identifikacioni broj PIB: 111596905
Šifra delatnosti: 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
E-pošta:
dragoslav.budimirovic@gmail.com
gane@gane.rs

Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize