Energetska efikasnost

Podno grejanje

Kvalitetna i brzo isplativa ivesticija.
Grejne Al/PVC trake se postavljaju ispod podne obloge: parketa, laminata, keramike, kamena itd... Kod adaptacija, trake se mogu postaviti i na postojeće podne obloge. Jedini uslov je da se nečim moraju prekriti: topli pod, laminat, guma, keramika uz napomenu da iste dozvoljavaju i mokre podne obloge. Trake se mogu koristiti i za grejanje spoljašnjih površina (pločnici, auto prilazi...). Mogu se postavljati čak i u zemlju - plastenici.
AL/PVC trake su otporne na savijanja, busenja, rastezanja itd... Funkciju gube jedino ako se preseku, ali se isto tako veoma lako nastavljaju. Montaža je brza i jednostavna, bez obzira da li se radi o novogradnji ili adaptaciji.
Za instalaciju je potreban samo priključak na standardnu električnu mrežu. Sistem radi na niskom naponu 3-24 V koji se dobija ugradnjm odgovarajućeg elektronskog sklopa.
Potrosnja el.energije za objekte standardne toplotne izolovanosti ne bi smela preci 30 kW/m2 GODIŠNJE!!!
Za 50 m2 potrebno je investirati najmanje 2000 eura. Posle toga imate zanemarljive troškove grejanja na nivou 10 eura mesečno! Maksimalan konfor, mogućnost upravljanja grejanjem putem mobilnog telefona, izbor temperaturnog režima za svaki prostor posebno, ušteda stambenog prostora (radijatori se mogu izbaciti)... Uporedite to sa bilo kojim drugim sistemom?!

U ČEMU JE TAJNA?

Ekstremno veliko grejno telo osigurava ekstremno niske temperature grejanja! Pošto sistem radi na niskom naponu, imamo i minimalnu potrošnju energije! Pored toga nema kotla, dimnjaka, pumpi, prenosa energije što sve stvara velike gubitke. Samim tim je i početna investicija mnogo manja, a nema ni troškova održavanja ovih glomaznih sistema. Sistem sa trakama je trajno rešenje bez amortizacije sa garancijom od 15 godina!

Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize