Usluge

Modelovanje udesa - ALOHA

Modelovanje buke

Modelovanje buke

05.02.2023

Program ima veliku primenu pri projektovanju postrojenja, fabrika, puteva, vetroturbina... mogu se čak modelovati i čitavi delovi grada. Procena uticaja buke na životnu sredinu prilikom izrade studija o proceni uticaja. Procena alternativnih rešenja u fazi projektovanja. Učitavanje podataka o terenu. Mogućnost postavljanja vertikalne mreže receptora, na primer oko stambenih objekata. Prikaz rezultata za različita doba dana kao i za određene grupe izvora.

Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija

Modelovanje atmosferske disperzije

08.01.2020

AERMOD View je moćan profesionalni softverski paket za modelovanje atmosferske disperzije. Kao rerzultat se dobija prostorna raspodela koncentracija zagađujićih materija: SO2, NO2, PM10, PM2.5 itd. Proračun je baziran na Gausovom modelu dimne perjanice. Moguće je modelovati emisije iz više izvora istovremeno: tačkasti, linijski, površinski i zapreminski izvori. Model uzima u obzir meteorološke podatke i podatke o terenu bez kojih nije moguće pokrenuti projekat. Model se može prikazati i u 3D pogledu, a može se i direktno izvesti u Google Earth.

 • Projektovanje i konsalting u oblasti zaštita životne sredine.
 • Izrada tehnoloških projekata za:
  - prečišćavanje otpadnih voda,
  - proizvodnja vode za piće,
  - prečišćavanje vazduha,
  - tretman otpada,
  - reciklažni centri…
 • Izrada tehničke dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole po sistemu ključ u ruke:
  - prethodne studije opravdanosti,
  - studije opravdanosti,
  - generalni projekat,
  - idejna rešenja,
  - idejni projekat,
  - glavni projekat...
 • Otpadne vode:
  - izrada idejnog rešenja za konkretan problem,
  - projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
  - nabavka opreme.
 • Upravljanje otpadom:
  - izrada planova upravljanja otpadom za preduzeća i jedinice lokalne samouprave,
  - izrada godišnjih izveštaja o otpadu,
  - Izrada zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada,
  - Izrada zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog i neopasnog otpada,
  - Izrada zahteva za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje opasnog i neopasnog otpada.
 • Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Izrada Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
 • Integrisana dozvola - Izrada zahteva i prateće dokumentacije
 • Usluge savetnika za hemikalije
 • Usluge bezbednosti i zaštite na radu
 • Usluge protivpožarne zaštite
 • Berza otpada - posredovanje u zbrinjavanju otpada

Za sve dodatne informnacije kontaktirajte nas...

Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize