Usluge

Modelovanje udesa - ALOHA

Modelovanje buke

Modelovanje buke

05.02.2023

Program ima veliku primenu pri projektovanju postrojenja, fabrika, puteva, vetroturbina... mogu se čak modelovati i čitavi delovi grada. Procena uticaja buke na životnu sredinu prilikom izrade studija o proceni uticaja. Procena alternativnih rešenja u fazi projektovanja. Učitavanje podataka o terenu. Mogućnost postavljanja vertikalne mreže receptora, na primer oko stambenih objekata. Prikaz rezultata za različita doba dana kao i za određene grupe izvora.

Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija

Modelovanje atmosferske disperzije - Aermod 01 Uvod

08.01.2020

AERMOD View je moćan profesionalni softverski paket za modelovanje atmosferske disperzije. Kao rerzultat se dobija prostorna raspodela koncentracija zagađujićih materija: SO2, NO2, PM10, PM2.5 itd. Proračun je baziran na Gausovom modelu dimne perjanice. Moguće je modelovati emisije iz više izvora istovremeno: tačkasti, linijski, površinski i zapreminski izvori. Model uzima u obzir meteorološke podatke i podatke o terenu bez kojih nije moguće pokrenuti projekat. Model se može prikazati i u 3D pogledu, a može se i direktno izvesti u Google Earth.

Modelovanje atmosferske disperzije - Aermod 02 Novi projekat

17.02.2024

Objašnjeno je kako se otvara novi projekat: podešavanje oblasti modelovanja, projekcije (Project Coordinate System), Datuma, UTM zone za Srbiju itd.

 • Projektovanje i konsalting u oblasti zaštita životne sredine.
 • Izrada tehnoloških projekata za:
  - prečišćavanje otpadnih voda,
  - proizvodnja vode za piće,
  - prečišćavanje vazduha,
  - tretman otpada,
  - reciklažni centri…
 • Izrada tehničke dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole po sistemu ključ u ruke:
  - prethodne studije opravdanosti,
  - studije opravdanosti,
  - generalni projekat,
  - idejna rešenja,
  - idejni projekat,
  - glavni projekat...
 • Otpadne vode:
  - izrada idejnog rešenja za konkretan problem,
  - projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
  - nabavka opreme.
 • Upravljanje otpadom:
  - izrada planova upravljanja otpadom za preduzeća i jedinice lokalne samouprave,
  - izrada godišnjih izveštaja o otpadu,
  - Izrada zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada,
  - Izrada zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog i neopasnog otpada,
  - Izrada zahteva za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje opasnog i neopasnog otpada.
 • Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Izrada Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
 • Integrisana dozvola - Izrada zahteva i prateće dokumentacije
 • Usluge savetnika za hemikalije
 • Usluge bezbednosti i zaštite na radu
 • Usluge protivpožarne zaštite
 • Berza otpada - posredovanje u zbrinjavanju otpada

Za sve dodatne informnacije kontaktirajte nas...

Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize