Vazduh

Modelovanje atmosferske disperzije - Aermod 01 Uvod

08.01.2020

AERMOD View je moćan profesionalni softverski paket za modelovanje atmosferske disperzije. Kao rerzultat se dobija prostorna raspodela koncentracija zagađujićih materija: SO2, NO2, PM10, PM2.5 itd. Proračun je baziran na Gausovom modelu dimne perjanice. Moguće je modelovati emisije iz više izvora istovremeno: tačkasti, linijski, površinski i zapreminski izvori. Model uzima u obzir meteorološke podatke i podatke o terenu bez kojih nije moguće pokrenuti projekat. Model se može prikazati i u 3D pogledu, a može se i direktno izvesti u Google Earth.

Modelovanje atmosferske disperzije - Aermod 02 Novi projekat

17.02.2024

Objašnjeno je kako se otvara novi projekat: podešavanje oblasti modelovanja, projekcije (Project Coordinate System), Datuma, UTM zone za Srbiju itd.

Bor zagađivanje vazduha od strane kineskog investitora

07.11.2019.

Ovo je prava apokalipsa!!!
To šta rade strani investitori i kako se odnose prema našoj životnoj sredini zaslužuje najveću moguću osudu, najblaže rečeno.
Još veću osudu zaslužuju naši državni organi koji sve to nemo posmatraju.
Podsećam da su strani investitori dobili ogromne subvencije iz budžeta! Zašto? Da bi ovo radili i tako uvećavali svoj profit!?
To se hitno mora zaustaviti.
Treba reći i da ovakvo ponašanje nije izuzetak, već pravilo. Dovoljno je pogledati Smederevo i Obrenovac-Barič, gde su takođe kinezi vlasnici postrojenja koja bezobzirno zagađuju životnu sredinu.

Vinča ponovo gori

26.10.2019

Posle maja 2017. godne ponovo veliki požar na deponiji u Vinči. To je imalo velike posledice na kvalitet vazduha u Beogradu.
Beograd je ovih dana, veći deo oktobra meseca, bio najzagađeniji grad na svetu!! Po indeksu kvaliteta vazduha nalazio se nekoliko dana čak na prvom mestu.
Oktobar 2019. godine je bio neuobičajeno topao sa temperaturama i preko 20 stepeni Celzijusovih. Grejna sezona nije počela, tako da grejanje nije doprinelo enormnom zagađenju vazduha.

U redakciju N1 stigla je informacija da deponija Vinča ponovo gori. Na noćnim snimicma napravljenim dronom do kojih je došla redakcija N1 vidite najveće odlagalište otpada glavnog grada - u plamenu. Dnevni snimci svedoče o gustom dimu koji se širi oko deponije. Ekipa N1 pokušala je da snimi situaciju i sa tla, ali joj prilazak deponiji nije dozvoljen.

Izvor: N1

Zagađenje iz fabrike MEI TA u Obrenovcu-Barič

24.04.2019.

Podsticaji stranim investitorima, pored niza negativinih efekata, kao posledicu imaju i zastrašujuće zagađivanje životne sredine!
Visoko 4. mesto na listi po visini subvencija zauzima kineska kompanija Mei Ta Europe, fabrika izgrađena u Obrenovcu-Barič 2015. godine:
- 27.273 € po radnom mestu.
- Investicija od 60 mil € Za 770 radnih mesta a od toga je 21.000.000 € iz budžeta Republike Srbije!
Znači strani investitor samo od subvencija 11 godina može da isplaćuje platu od 200€!
Potpuno je neprimeren ovakav odnos prema životnoj sredini i građanima koji žive u neposrednoj blizini fabrike. Takođe je nedopustiv tolerantan odnos države koja dopušta da strani investitor ostvaruje ekstra profit na račun zdravlja građana i zagađivanja životne sredine!
Kina ulaže 36 biliona $ širom sveta u elektrane na ugalj! Naravno sve u nerazvijene zemlje. Među njima je i Srbija.
Istovremeno je lider po izgradnji obnovljivih izvore energije, ali u svojoj zemlji.
Očigledno je da svetske sile kolonizuju male i nerazvijene zemlje. Jedan od načina je preko prljavih tehnologija.

Granične vrednosti, μg/m3
Period usrednjavanja PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO Pb Benzen
1 h     350 150 10 (8h)    
24 h 50   125 85 5 1  
godina 40 25/20 50 40 3 0.5 5
konc. opasna po zdravlje,
3 uzastopna sata
    500 400      

Granična vrednost jeste najviši dozvoljeni nivo zagađujuće materije u vazduhu, utvrđen na osnovu naučnih saznanja, kako bi se izbegle, sprečile ili smanjile štetne posledice po zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu i koja se ne sme preći kada se jednom dostigne;

Koncentracija opasna po zdravlje ljudi je nivo zagađujuće materije čije prekoračenje predstavlja opasnost po zdravlje ljudi od kratkotrajne izloženosti, pri čijoj se pojavi hitno moraju preduzeti odgovarajuće propisane mere;
Šta to znači u praksi? Ako prosečna satna vrednost tokom 3 uzastopna sata bude iznad propisanih mora se obavestiti javnost i preduzeti određene mere zaštite. Kao što se u tabeli može videti ova koncentracija je propisana samo za SO2 i NO2.


Zagađenje vazduha u zimskom periodu

10. 12. 2016. godine

Svake godine u zimskom periodu dolazi do povećanog zagađenja vazduha uglavnom zbog početak grejne sezone i specifičnih atmosferskih uslova. Ovaj problem je najviše izražen u gradovima posebno u onim sa nepovoljnim geografskim položajem kao na primer Valjevo, Užice, Sarajevo, Peking i drugi.
U Pekingu je prošle zime nekoliko puta proglašavan crveni stepen uzbune za zagađenost i smog što podrazumeva ograničavanje rada fabrika, ograničavanje kretanja automobila, zatvaranje škola itd. Zagađenje je izazvano sagorevanjem uglja u elektranama, industrijskim zagađenjem i sve većim brojem vozila. Svemu tome doprinose i atmosferske prilike tokom zimskog perioda, kao i geografski položaj Pekinga koji je sa tri strane okružen planinama pa je smog zarobljen u gradu.

grafik

U nekim delovima grada izmerena je koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 (to su najsitnije i najopasnije čestice prečnika ispod 2.5 mikrometra) od 303 μg/m3 (mikrograma o metru kubnom). Svetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje 25 μg/m3 na dnevnom nivou, a 10 μg/m3 na godišnjem nivou. Izmerene vrednosti su znači 12 puta veće!
U Srbiji nije ni propisana dnevna vrednost već samo godišnja vrednost od 25 μg/m3. U Beogradu se ova vrednost 20. 12. 2015. godine kretala u rasponu 50-90 μg/m3 (merenja su tada vršena na 3 lokacije: Stari Grad, Novi Beograd i Zeleno Brdo). To je otprilike 3-6 puta manje nego u Pekingu, a 2-4 puta više od preporučene vrednosti WHO!

grafik

Trenutno se koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 u Srbiji meri samo na tri mesta: Novi Beograd, Obrenovac i Niš. U prethodnih 30 dana vrednosti (satni proseci) su se u danima povećanog zagađenja kretale od oko 100 μg/m3 pa čak preko 250 μg/m3 koliko je izmereno u Nišu 09. 12. 2016. u 16 h. Međutim, pošto se radi o satnim prosecima, ne može se vršiti poređenje sa preporučenom vrednošću WHO od 25 μg/m3 jer se ta vrednost odnosi na dnevni prosek, kao ni sa godišnjom vrednošću koja je propisana u Srbiji. Dnevni prosek 09. 12. 2016. godine je iznosio 130.64 μg/m3 u Nišu, 112.15 μg/m3 na Novom Beogradu i 93.90 μg/m3 u Obrenovcu. Tek sada se može reći da se radi o prekoračenju od 4-5 puta!


Čukarička padina, topionica bakra. U sred Beograda!

Preuzeto sa YouTube kanala DLK DLK.

Ovo je svakodnevna pojava na Čukaričkoj padini. Na zemljištu koje se nalazi u užoj zoni sanitarne zaštite vodo-izvorišta se svako veče spaljuju ogromne količine odpada da bi se dobila materijalna korist. Stanovnici naselja se guše u dimu i kancerogenim supstancama a nadležne službe i pored hiljada prijava, peticije, mirnog protesta... ništa nisu do sada uradili da se spreči. Vrlo je lako rešiti ovaj problem, kazniti i oduzeti sekundarne sirovine svakom ko ih na nepropisan način prikuplja i obrađuje.

Užice u dec-2015. godine!

Nekontrolisano zagađivanje u samom centru Užica. Posledica neodgovornog ponašanja pojedinaca i državnih organa. Postavlja se pitanje zašto ne reaguju inspekcijski organi?
Poznato je da svake godine u zimskom periodu dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, najviše u gradovima. Užice je posebno osetljivo jer leži u kotlini pa su i posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu mnogo veće. Zaista je teško naći opravdanje za ovakve neodgovorne postupke jer se radi o poznatoj i predvidivoj situaciji. Zato se nameće jedino mogući zaključak da nije bilo volje da se problem rešava na vreme, ali i o velikom neznanju i totalnom odsustvu svesti o posledicama zagađivanja vazduha.

Izvor: Prvi Radio Užice

Da li ćemo kupovati i čist vazduh? Ako ovako nastavimo, sigurno hoćemo.

Nekada je i flaširana voda bila predmet podsmeha. Kako stvari stoje, biće slično i sa vazduhom.
Jedna kanadska firma već uveliko prodaje čist vazduh, najviše Kinezima, naravno. Kanister svežeg, planinskog vazduha košta 10 do 20 dolara. Kompanija puni ogromne kanistere kompresovanog vazduha na Stenovitim planinama kod Banffa i Lake Louisa pa ih onda „pretače“ u manje kanistere koji se prodaju širom sveta. Najbolji klijent je Kina zbog ogromnog zagađenja vazduha. Sve češće se u većim kineskim gradovima objavljuje crveni stepen uzbune za zagađenost i smog što podrazumeva zabranu rada fabrika, ograničavanje kretanja automobila, ali i prestanak rada škola.

Izvor: Agencije

images
Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize