Obnovljivi izvori energije

Briketi od KUKUROZOVINE sa rupom - najbolje i najeftinije gorivo

Ne samo od kukuruzovina već i od slame i drugih biljnih ostataka. Rupa je važna zbog boljeg sagorevanja. Tona ovog briketa menja 4 m3 drveta. Biomasa se presuje na 200 bara. Proces se sastoji iz mlevenja, zagrevanja, presovanja i ekstrudiranja. Kapacitet briketirke je 120-170 kg/h koja radi već 6 godina u Banatskom Karlovcu. Od 4 tone kukuruzovine po hektaru dobija se 3.5 tone briketa.
Na briket se plaća PDV a na biodizel akciza. Električna energija dobijena iz obnovljivih izvora ima subvencionisanu cenu. To su velike nelogičnosti koje bi trebalo što pre promeniti.

Izvor: Bolja zemlja TV "Happy"

Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize